Тракия, Етаж №1

Тракия, Етаж №1
Офис 1 Апартамент 1 Резервиран Апартамент 2 Резервиран Офис 2

Апартамент 1 Резервиран

Апартамент 2 Резервиран