Follow us
Начало » About

Създаваме твоя нов дом.

мегастрой про инвест

MS Build (или Мегастрой Про Инвест) е инвестиционна компания с интереси в строителството, закупуване на парцели, обезщетяване на собственици, която работи в тясно сътрудничество с МегаСтрой 2014 ООД една от водещите строителни фирми в Северна България. 

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмата, които в най-висока степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

Опитът, който имаме в изграждане на жилищни сгради, складове, офиси и др., както и познаването на пазара в сектора, ни помагат за качественото и надеждно, изпълнение на възложените ни обекти, а също така и за постигане на оптимално съотношение цена – качество на предлаганите от нас услуги и изделия.